Focus op Voeding bij IBD

Focus op Voeding bij inflammatoire darmziekten (IBD)

In deze cursus staat de rol van voeding bij IBD (ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa) centraal. Deze chronische ontstekingsziekten in het maagdarmkanaal zijn zeer verbonden met voeding: patiënten hebben vragen en de wetenschap is volop in ontwikkeling. In de cursus wordt de rol van voeding in de remissie fase en als dieetbehandeling in de exacerbatiefase (als inductietherapie zoals Exclusive Enteral Nutrition en Crohns Disease Exclusion Diet) besproken voor zowel kinderen als volwassenen. 

Deze cursus is voor diëtisten, die patiënten begeleiden met inflammatoire darmziekten, werkzaam in alle sectoren van de zorg.
De cursus bestaat uit zelfstudie, huiswerkopdrachten voor toepassing van de opgedane kennis  en een cursusdagdag in Amsterdam UMC. Dit is een zeer persoonlijke onderwijsvorm met casuïstiek met een deelnemersaantal van minimaal 10 en maximaal 20 personen.

Onderwerpen

  • Voeding in remissie fase
  • Voeding tijdens exacerbatie (voedingstherapie als inductietherapie)
  • Voeding bij complicaties
  • Casuïstiek

Leerdoelen

In deze cursus leer je:

  • Welke (up to date) voedingsbehandelingen ingezet kunnen worden bij patiënten met IBD
  • Welke suppleties geadviseerd kunnen worden bij IBD
  • Welke aandachtspunten er zijn bij complicaties short bowel syndroom en high output stoma
  • Afwegingen voor type voedingstherapie bij exacerbatie en/of inductie behandeling bij IBD
  • Wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende voedingsbehandelingen en wanneer je welke inzet (exacerbatie / remissie)
  • Wat is de rol van de diëtist bij behandeling van IBD

Een dag je verdiepen in rol van voeding bij behandeling van IBD onder leiding van experts met veel uitwisseling met elkaar!

Gemiddeld rapportcijfer: 8,6

Op de vraag: “Heeft de cursus aan je verwachtingen voldaan?” geeft 89% het antwoord “ja, helemaal!”

Best pittige stof, ik moet zelf nog even wat informatie opnieuw opzoeken om het plaatje helder te krijgen. Voor 1e lijns dietisten goed om te vermelden dat dit wel een verdiepende cursus is en geen basiscursus, zodat ze de basis van te voren goed op een rijtje hebben.

Fijn dat het in kleine groep is. De trainers waren erg enthousiast.

Uit de evaluatie van de cursus van september 2023

Docenten: 

Per cursusdag zijn er twee dietisten aanwezig, waarvan één gespecialiseerd in kindergeneeskunde.

Suzanne van Zundert

Suzanne van Zundert

diëtist MDL kindergeneeskunde

dr.ir. Nicolette Wierdsma

dr.ir. Nicolette Wierdsma

diëtist-onderzoeker MDL volwassenen

Thomas Mooy

Thomas Mooy

diëtist MDL kindergeneeskunde

Fleur Wijers MSc

Fleur Wijers MSc

diëtist MDL volwassenen

Tessa Kingma

Tessa Kingma

diëtist MDL kindergeneeskunde

dr. Johan van Limbergen

dr. Johan van Limbergen

MDL arts kindergeneeskunde Amsterdam UMC

dr. Rotem Sigall Boneh

dr. Rotem Sigall Boneh

diëtist-onderzoeker MDL, Wolfson medical center, Las Vegas