Draaideur Nazorg - informatie voor huisartspraktijken

Uw patiënt is geadviseerd om gebruik te maken van de Draaideur Nazorg. Deze nazorg is een initiatief vanuit Amsterdam UMC, locatie VUmc, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, de CHAGZ (Zorg voor Zuid), GGD Amsterdam en VeiligheidNL.

Wat is de Draaideur Nazorg?

Een te groot deel van de kwetsbare ouderen, die vanwege een val op de SEH komt, is op korte termijn weer terug op de SEH. Hierom begeleiden we deze patiënten vanaf nu bij hun eerste bezoek aan de SEH naar de eerste lijn voor op maat gemaakte zorg. De zorg stop dus niet na het SEH ontslag. Hiermee faciliteren we de ketenzorg en ketencommunicatie in regio Amsterdam Zuid.
Dit doen we door geschoolde fysio– en ergotherapeuten uit het Draaideur Netwerk een multifactoriële valrisicoanalyse uit te laten voeren bij de patiënt thuis. Uit deze analyse komen concrete adviezen naar voren met betrekking tot interventies die ingezet kunnen worden. Hierdoor krijgt u als huisarts en praktijkondersteuner een actueel overzicht van de zorgbehoefte van uw patiënt vlak na het SEH bezoek.

Contact: p.nanayakkara@amsterdamumc.nl

Prof. Dr. Prabath Nanayakkara

Hoofd interne geneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUmc en contactpersoon voor patiënt-gerelateerde vragen

Wat zijn de onderdelen van de valrisicoanalyse?

De valrisicoanalyse wordt uitgevoerd met de InterRAI Check Up Plus en de Short Physical Performance Battery. Dit meet de volgende domeinen:
 Cognitie
 Communicatie
 Stemming en Gedrag
 Psychosociaal welzijn
 Algemeen Dagelijks Functioneren
 Continentie
 Beoordeling van de omgeving
 Gezondheidstoestand
 Toestand van mond en voeding
 Conditie van de huid
 Medicatie
 Sociale omgang en steun

Prof. Dr. Hein van Hout

Hoogleraar ouderengeneeskunde Amsterdam UMC en lid van het onderzoeksteam van Draaideur

Wat is uw rol als huisarts/POH-O in Draaideur?

Uw rol bestaat uit de volgende drie stappen:
1. Binnen enkele dagen na SEH ontslag neemt u contact op met de patiënt om te checken of hij/zij al een afspraak heeft gemaakt met een therapeut uit het Draaideur Netwerk.
2. Contact met de fysio– of ergotherapeut over de uitslag van de valrisicoanalyse.
3. Contact met de patiënt over de resultaten van de analyse en indien nodig motiveren tot interventie. Indien nodig, het verwijzen naar de interventie.

Contact: m: w.m.charmant@amsterdamumc.nl t: 06-25385204

Wilmar Charmant MSc

Onderzoeker en contactpersoon voor vragen gerelateerd aan Draaideur

Consortiumleden:

Vragen kan je stellen aan deze ervaren collega’s:

Bernard Prins

Bernard Prins

Lid van het Draaideurconsortium

Hilda Brouwer

Hilda Brouwer

Lid van het Draaideurconsortium

Sigrid van Dijke

Sigrid van Dijke

POH-Ouderenzorg Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt

Annette Ligtenberg

Annette Ligtenberg

POH-Ouderenzorg Groepspraktijk Trompenburg

Coosje Goosen

Coosje Goosen

POH-Ouderenzorg Huisartsenpraktijk Hygieaplein

Wie zijn de fysiotherapeuten en ergotherapeuten van het Draaideur Netwerk?