de Morton Mobility Index (DEMMI)

De DEMMI is een observatielijst waarmee problemen met mobiliteit, bewegen en dagelijkse activiteiten kunnen worden vastgesteld. Het meetinstrument geeft aan hoe zelfstandig een patiënt verschillende motorische activiteiten kan uitvoeren. De DEMMI kan toegepast worden bij oudere personen, ongeacht de onderliggende pathologie. De te testen persoon wordt gevraagd 15 items uit te voeren. De fysiotherapeut observeert per item of de activiteit zelfstandig uitgevoerd kan worden (score 0, 1 of 2). Een hoge DEMMI score geeft een hoge mate van mobiliteit aan.

Toepassinginventariserend en evaluatief bij oudere personen die worden opgenomen in het ziekenhuis en bij thuiswonende oudere personen. De DEMMI kan een hulpmiddel zijn in de interdisciplinaire communicatie over de mobiliteit en om de progressie te monitoren.