Voeding bij IBD

Focus op Voeding bij inflammatoire darmziekten (IBD) In deze cursus staat de rol van voeding bij IBD (ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa) centraal. Deze chronische ontstekingsziekten in het maagdarmkanaal zijn zeer verbonden met voeding: patiënten hebben vragen en...

TEAMS studentenomgeving

Onderzoeksomgeving TEAMS In deze omgeving vind je alle documenten, achtergrondinformatie en afspraken die je nodig hebt om het TEAMS onderzoek uit te voeren. Bij vragen kan je contact opnemen met Mohammed, Jantine en...

ProMIO onderzoeksomgeving

 ProMio e-platform Welkom op het ProMIO e-platform. Dit platform is speciaal ontwikkeld om jou, fysiotherapeut of diëtist, te ondersteunen in je deelname aan het ProMIO project van de Hogeschool van Amsterdam. Je vindt hier alle informatie rondom de achtergrond, opzet...

ProIntens – voor onderzoekers / studenten

Onderzoeksomgeving ProIntens In deze omgeving vind je alle documenten, achtergrondinformatie en afspraken die je nodig hebt om het ProIntens onderzoek uit te voeren.  Bij vragen kan je contact opnemen met Carliene en Dominique. ir. Carliene van Dronkelaar promovendus...

OPRAH

OPRAH (Optimal Physical Recovery After Hospitalization) In deze onderzoeksomgeving vind je alles wat je nodig hebt om de patienten die meedoen aan het OPRAH onderzoek goed te kunnen begeleiden. Stel je vraag!Heb je een vraag voor Marijke van Leeuwerk Wilmar Charmant...

2DO

Welkom op de cursusomgeving van de leefstijlaanpak 2Do. Hier vind je informatie over 2Do, het 2Do onderzoek en alle materialen die je nodig hebt om het leefstijlprogramma uit te voeren en gegevens te verzamelen voor het onderzoek. Contact: Luke Boerdijk :...

Impedantie analyse – online training

De cursus Impedantie en handknijpkracht is bedoeld voor diëtisten en andere zorgverleners / onderzoekers in alle sectoren van zorg die aan de slag willen met bio-elektrische impedantie analyse en handknijpkracht. Na deze cursus beschikt u over voldoende basiskennis en...

ProIntens

ProIntens Het project ProIntens wordt uitgevoerd in de vijf Amsterdamse ziekenhuizen en in de eerstelijnszorg. Het doel van dit project is: Ontwikkeling en toetsen van een Zorgpad Intensieve Diëtetiek (ZID) (intensieve voedings- en dieetzorg in combinatie met een...

Advanced Dietetics

Advanced Dietetics; patiëntenzorg op masterniveau Advanced Dietetics is een deeltijdstudie waarin je verspreid over een half jaar je jezelf oefent in het kritisch redeneren. Dit doe je door: het volgen van colleges (3 collegedagen) een praktijkstage van 12 dagdelen op...