Buigen en strekken van de armen met een elastische band - oefening in zittende positie

Procedure

Plaats het midden van de elastische band onder de voeten. Pak de twee uiteinden van de band vast met je handen ter hoogte van de knieën. Buig uw armen naar uw schouders toe, houd uw polsen stevig en houd uw ellebogen dicht bij uw romp (zoals op de afbeelding).

Start

Bepaal de weerstand van de band: kies een band die het mogelijk maakt de oefening ongeveer 30 keer goed uit te voeren zonder te stoppen en die aan het einde het gevoel geeft dat er een inspanning is geleverd.

Aantal herhalingen

  • Begin met 1 set van 10 herhalingen (met andere woorden, doe de aangegeven bewegingen 10 keer).
  • Rust niet minder dan 1 minuut en niet meer dan 3 minuten.
  • Doe nog een set van 10 herhalingen.