Borg RPE schaal

Borg Rating of Perceived Exertion Scale

De Borg RPE-schaal is een 15-puntsschaal (6 tot 20) die gebruikt wordt om subjectieve ervaringen tijdens fysieke belasting te beoordelen. Deze subjectieve belastingsschaal kan helpen bij het inschatten van de mate van inspanning, de belastingsgraad en vermoeidheid. De Borgschaal kan patiënten helpen om verantwoord te bewegen. De schaal varieert van 6 (geen inspanning) tot 20 (maximale inspanning) en geeft informatie over de relatieve belasting, zoals die door de patiënt zelf ervaren wordt. Van dit instrument is een originele en Parkinson-specifieke versie beschikbaar.