Body Mass Index (BMI)

Gewicht wordt ingedeeld naar Body Mass Index (BMI); berekend als gewicht / lengte2 in kg/m2.

 

BMI afkapwaarden
Classificatie BMI (kg/m2) afkapwaarden
Ondergewicht Ernstig < 16
Matig 16 - 17
Mild 17 - 18,5
Normaal gewicht 18,5 - 25
Overgewicht 25 - 30
Obesitas Klasse I 30 - 35
Klasse II 35 - 40
Klasse III >40