Bewegen in het ziekenhuis

Tijdens opname in het ziekenhuis is, door ziekte en inactiviteit, het risico op functionele achteruitgang hoog.  In de afgelopen jaren is dit meerdere malen onderzocht en er zijn interventies ontwikkeld om de fysieke activiteit van patiënten in het ziekenhuis te verbeteren en functionele achteruitgang te voorkomen. Voorbeelden zijn End Pyjama Paralysis en Activity and Mobility Promotion (ook bekend als everyBODYmoves). Deze interventies richten zich op het verminderen van sedentair gedrag. Andere interventies zoals WALK-FOR en MOVIN zich richten op het verhogen van de fysieke activiteit in het ziekenhuis.

Niek Koenders en collega’s van de Nijmeegse IQ Healthcaregroep publiceerde op 19 maart het artikel ‘Multifaceted interventions are required to improve physical activity behaviour in hospital care: a meta-ethnographic synthesis of qualitative research’. 

In dit artikel geven ze een overzicht van factoren die van invloed zijn op het beweeggedrag van patiënten in het ziekenhuis. Ze geven een antwoord op de vraag:  Wat zijn de opvattingen van patiënten, naasten en zorgverleners over beweeggedrag in de ziekenhuiszorg?

Argumenten om wel of niet te bewegen

De gegevens uit 11 studies (145 patiënten, 0 naasten en 145 zorgverleners) werden bekeken. Zes argumentatielijnen die het (voornemen tot) beweeggedrag van patiënten tijdens hun ziekenhuisverblijf verklaren werden gedefinieerd:

  • Patiënten en zorgprofessionals zien voordelen en risico’s van beweging voor de gezondheid van patiënten.
  • Beweging geeft een gevoel van vrijheid, vertrouwen in herstel en mentaal welbevinden.
  • Alle zorgprofessionals moeten tijdig en op maat beweging stimuleren.
  • De motivatie van patiënten om te bewegen kan afhankelijk zijn van aanmoediging.
  • Familieleden kunnen beweging gunstig of ongunstig beïnvloeden.
  • Ziekenhuiscultuur heeft een negatieve invloed op beweging van patiënten.

 

Veelzijdige implemetatiestrategie noodzakelijk

De onderzoekers concluderen dan lichamelijk bewegingsgedrag van patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis een complex fenomeen is met meerdere interacties op het niveau van patiënten, zorgverleners en ziekenhuiscultuur. De implementatie van een interventie om beweging in het ziekenhuis te verbeteren zal gericht moeten zijn op alle bovengenoemde factoren.