Beenbuigoefening zonder stoel - staande oefening

Procedure

Ga achter een tafel staan. Begin voorover te buigen, buig de heupen en knieën alsof u gaat zitten; keer dan terug naar de uitgangspositie. Als u denkt dat het nodig is, zet dan een stoel achter u voor meer veiligheid.

Aantal herhalingen

  • Begin met 1 set van 10 herhalingen (met andere woorden, doe de
    aangegeven bewegingen 10 keer).
  • Rust niet minder dan 1 minuut en niet meer dan 3 minuten.
  • Doe nog een set van 10 herhalingen.