Barthel index

Barthel Index

Met de Barthel Index (BI) wordt de mate van zelfstandigheid van algemene dagelijkse handelingen (ADL) geëvalueerd. Er zijn meerdere versies in omloop. In dit beoordelingsformulier wordt de 20-puntsschaal gebruikt.
De BI heeft 10 items die met een ordinale schaal worden gemeten. De scores variëren van 2-punts- (0-1) tot een 4- puntsschaal (0-3). 

Testprotocol Barthel Index

De Barthel-index moet een registratie zijn van wat de persoon doet en geen registratie van wat de persoon zou kunnen.
Het belangrijkste doel is het vaststellen van de mate van onafhankelijkheid van hulp (lichamelijk of met woorden), hoe weinig dan ook en ongeacht de oorzaak. Wanneer de persoon behoefte heeft aan toezicht, dan betekent dit ‘niet onafhankelijk’. Om onafhankelijk te kunnen zijn, mag de persoon gebruikmaken van hulpmiddelen. In het algemeen zijn de prestaties van de laatste 24 – 48 uur belangrijk, maar af en toe zijn langere perioden relevant. Bewusteloze personen scoren op alle items een ‘0’, ook al is er nog geen incontinentie.

De prestaties van de persoon worden vastgesteld door gebruik te maken van de geschiktste informatiebron. De te testen persoon, vrienden, gezinsleden en verpleegkundigen zijn de gebruikte bronnen, maar directe observaties en gezond verstand zijn ook belangrijk. Direct testen van de persoon is echter niet nodig.

Interpretatie van de uitkomst


20 punten – volledig zelfstandig in basale ADL en mobiliteit
15-19 punten – redelijk tot goed zelfstandig
10-14 punten – heeft wel hulp nodig maar doet ook veel zelf
5-9 punten – ernstig hulpbehoevend
0-4 punten – volledig hulpbehoevend

Lees hier meer over de Barthel index