Advanced Dietetics

Advanced Dietetics; patiëntenzorg op masterniveau

Advanced Dietetics is een deeltijdstudie waarin je verspreid over een half jaar je jezelf oefent in het kritisch redeneren. Dit doe je door:

 • het volgen van colleges (2 collegedagen)
 • een praktijkstage van 12 dagdelen op twee afdelingen van het Amsterdam UMC, begeleid door een ervaren diëtist
 • toepassen van een uitgebreid scala aan diagnostische maten en evaluatiemethodieken
 • 8 online casuïstiekbesprekingen
 • het beantwoorden van een onderzoeksvraag en schrijven van een  fact sheet
 • een mondeling assessment examen

Je kan deze deeltijdstudie volgen als je minimaal twee jaar werkervaring hebt als paramedisch diëtist.
Je kan per 1 februari 2022 of 1 september 2022 starten.

 •  Mimimaal 8 en maximaal 13 deelnemers.
 • Locatie: Amsterdam UMC, locatie VUmc en AMC

  Ik heb de cursus Advanced Dietetics in 2019 gevolgd om:

  • mijn eigen zorg te verbeteren door meer verdieping van diagnosestelling, doelen en behandeling door kritisch redeneren
  • wetenschappelijke literatuur op waarde weten te schatten en kunnen vertalen naar de praktijk.

  Dit is een hele goede keuze geweest.

  Door de voorbereiding van de werkcolleges kon ik mijn kennis verdiepen en tijdens de werkcolleges was er ruim tijd om in te gaan op actuele vragen. Voor een aantal werkcolleges werd vooraf gevraagd een casus/vragen in te leveren.

  De casuïstiekbesprekingen boden ruim de mogelijkheid om het kritisch redeneren te oefenen.

  Voor het schrijven van de factsheet was het nodig om de literatuur in te duiken en hier relevante informatie voor de klinische praktijk uit te halen. Heel lastig, omdat er niet altijd antwoorden zijn, maar ook heel leerzaam.

  Tijdens de stage (waarbij je zelf jouw voorkeuren kan aangeven) was er veel aandacht voor het kritisch redeneren bij complexe patiënten met multifactoriële problematiek waarbij je met de beschikbare gegevens jezelf vragen stelt als: Had ik deze uitslagen verwacht? Wat vertellen ze mij? En waarbij ook de ruimte was om Nutritional assessment toe te passen.

  Kortom een inspirerende cursus die energie vroeg maar ook veel energie gaf.

  Els de Vries

  Ten tijde van de cursus werkzaam bij Haaglanden Medisch Centrum, nu werkzaam bij Amsterdam UMC

  Schrijf je in voor Advanced Dietetics