Artikelen over voeding en beweging

Effectiviteit van goed eten en bewegen

Effect van inspanningsinterventie op functionele achteruitgang bij zeer bejaarde patiënten tijdens een acute ziekenhuisopname

In 2019 publiceerden Nicolás Martínez-Velilla en collega’s deze belangrijke studie in JAMA. De onderzoeksvraag was: Kan de functionele en cognitieve achteruitgang door een acute ziekenhuisopname van oudere volwassenen worden teruggedraaid?

De rol van voeding in de effectiviteit van beweeginterventies bij oudere volwassenen

In dit artikel geeft dr. Lex Verdijk ( universiteit van Maastricht) een samenvatting van recente studies waarin werd nagegaan of voedingssupplementen de doeltreffendheid van oefentraining bij oudere volwassenen verhogen. Hij keek met name naar de voordelen van eiwit, vitamine D en supplementen met meerdere ingrediënten voor fysieke en functionele prestaties.

Intermitterend vasten en spiermassa bij ouderen

Begin september 2021 publiceerde Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care het artikel “A muscle-centric view of time-restricted feeding for older adults” door Matthew Lees. In dit artikel bespreken de auteurs de implicaties van intermitterend vasten voor de gezondheid en functie van de skeletspieren bij het ouder worden.

Eten en bewegen in het ziekenhuis

Eiwitinname tijdens ziekenhuisopname van 339.720 ondervoede patiënten; de resultaten van Nederlandse ziekenhuizen van 2009 tot 2019

In dit artikel doen onderzoekers van Amsterdam UMC en de Stuurgroep Ondervoeding verslag van de resultaten van Nederlandse ziekenhuizen over het wel of niet halen van de eiwitbehoefte, gebaseerd op gegevens van de Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd van de afgelopen 11 jaar. Deze inventarisatie van de eiwitinname van 339.720 ondervoede ziekenhuispatiënten laat zien dat slechts in één op de vijf Nederlandse ziekenhuizen meer dan 60% van de ondervoede patiënten genoeg eiwit at op de vierde opnamedag.

Belemmerende en bevorderende factoren voor bewegen in het ziekenhuis

Sven Geelen en collega’s hebben de belemmerende en bevorderende factoren voor bewegen in het ziekenhuis in kaart gebracht. Dit hebben ze gedaan door de wetenschappelijke literatuur systematisch te doorzoeken en de gevonden factoren te identificeren en te categoriseren, met behulp van het Theoretical Domains Framework (TDF).

Europese richtlijn voor eten in het ziekenhuis

De European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) stelde 56 aanbevelingen op voor de organisatie van voedselcatering, het voorschrijven en indiceren van diëten, het monitoren van voedselinname in zorginstellingen. Het doel van ESPEN is om artsen, diëtisten, verpleegkundigen, facilitair managers en andere belanghebbenden bewust te maken van de centrale rol van voeding in de ziekenhuiszorg, om bij te dragen aan de veiligheid van de patiënt binnen de voedingszorg, om de dekking van de voedingsbehoeften te verbeteren en om het risico van ondervoeding en de daarmee samenhangende complicaties te verminderen.

Bewegen in het ziekenhuis, wat is nodig?

Niek Koenders en collega’s van de Nijmeegse IQ Healthcaregroep publiceerde op 19 maart het artikel ‘Multifaceted interventions are required to improve physical activity behaviour in hospital care: a meta-ethnographic synthesis of qualitative research’. 

In dit artikel geven ze een overzicht van factoren die van invloed zijn op het beweeggedrag van patiënten in het ziekenhuis. Ze geven een antwoord op de vraag:  Wat zijn de opvattingen van patiënten, naasten en zorgverleners over beweeggedrag in de ziekenhuiszorg?

Achtergrondartikelen

Skeletspieren en veroudering

Om het verlies van skeletspierprestatie bij veroudering beter te begrijpen, hebben Michael Tieland, Inez Trouwborst en Brian Clark in 2018 een overzicht gepubliceerd van de onderliggende mechanismen die geassocieerd zijn met skeletspierprestatie bij ouderen. Op deze pagina geven we de belangrijkste punten uit dit overzicht weer.