Afkapwaarden voor de diagnose sarcopene obesitas

Handknijpkracht

Parameter

Afkapwaarden

Methode

Groepskenmerken

Groepsgroottte

Referenties

Handknijpkracht

< 27 kg voor mannen

< 16 kg voor vrouwen

≤ 2,5 SD onder het genderspecifieke piekgemiddelde

 

Kaukasisch, ≥ 5j

 

49964
(12 studies)

1

< 36 kg voor mannen

< 20 kg voor vrouwen

 

CART- en ROC/AUC-modellen om afkappunten vast te stellen die geassocieerd zijn met ongunstige klinische uitkomsten zoals sterfte, vallen, zelf-gerapporteerde mobiliteitsbeperking en heupfractuur

 

 

Gemengde etniciteit, ≥ 65j

 

12984

2, 3

 

<30 kg voor mannen

<20 kg voor vrouwen

 

2 SD onder het gemiddelde functionele resultaten van de gezonde jongvolwassenengroep (loopsnelheid ≤ 0,8 m/s; zelfgerapporteerd onvermogen om 1 km te lopen)

 

Kaukasisch, 20-102j

 

1030

 

4

<26 kg voor mannen

< 16 kg voor vrouwen

 

Consensusverklaring voor een afkappunt  van mobiliteitsbeperking die tot uiting komt in fysieke prestatietests zoals traag lopen (loopsnelheid ≤ 0,8 m/s)

 

Gemengde etniciteit, ≥65j

 

26625
(9 studies)

5

<28 kg voor mannen

<18 kg voor vrouwen

 

Laagste kwintiel van de algemene Aziatische oudere bevolking

 

Aziatisch, ≥65j

 

26344
(8 cohorten)

6, 7

 

Normwaarden gebaseerd op geslacht, leeftijd, lengte, rechter/linkerzijde

 

<5e percentiel van de algemene bevolking tussen 39 en 73 jaar in 2006-2010 uit het gehele Verenigd Koninkrijk

 

Kaukasisch, 39-73j

 

224830 (r)

224852 (l)

8

Kniestrekkracht

Parameter

Afkapwaarden

Methode

Groepskenmerken

Groepsgroottte

Referenties

Kniestrekkracht

 

<18 kg voor mannen

<16 kg voor  vrouwen

 

 

Voorspellende waarde (sensitiviteit en specificiteit) en ROC-analyse om afkappunten te bepalen op basis van het percentage van de genormaliseerde toename van de mobiliteitsindex (MI), afgeleid van een vragenlijst over de activiteit van het dagelijks leven.

 

Aziatisch, ≥60j

 

950

 

 

9

Kracht/gewicht (kg/kg)
<0,4 voor mannen

<0,3 voor vrouwen

Voorspellende waarde (sensitiviteit en specificiteit) en ROC-analyse om afkappunten te bepalen voor de aanwezigheid van functionele beperkingen

 

Kaukasisch, ≥60j

 

947

10

< 391 N/dm voor mannen
<266 N/dm voor vrouwen

2 SD onder het gemiddelde van gezonde jongvolwassenen

 

Kaukasisch,  ≥60j

1030

4

5 times sit to stand test

Parameter

Afkapwaarden

Methode

Groepskenmerken

Groepsgroottte

Referenties

5 times Sit-to-Stand Chair test

≥17 s

 

 

< 21,3 percentiel van goed functionerende oudere bevolking

 

Gemengde etniciteit, 70-79j

 

3024

 

 

11

30 s Chair Stand Test

Parameter

Afkapwaarden

Methode

Groepskenmerken

Groepsgroottte

Referenties

30 s Chair Stand Test

60-64j:
15 vrouwen
17 mannen

65-69j:
15 vrouwen
16 mannen

70-74j:
14 vrouwen
15 mannen

75-79j:
13 vrouwen
14 mannen

80-84j:
12 vrouwen
13 mannen

85-89j:
11 voor vrouwen en mannen

90-94j:

9 voor vrouwen en mannen

normatieve waarden voor de leeftijdsgroepen van 5 jaar (uitkomsten: matig functioneel vermogen volgens de CPF-schaalvragenlijst en % achteruitgang in fysieke prestaties)

 

Kaukasisch, ≥60j

 

2140

12

Vetmassa %

Parameter

Afkapwaarden

Methode

Groepskenmerken

Groepsgroottte

Referenties

Vetmassa%

 

20-39j:
Kaukasiërs
>39%  voor vrouwen
>26% voor mannen

 Aziaten
>40% voor vrouwen, >28% voor mannen

Afro-Amerikanen
>38% voor vrouwen, >26% voor mannen

40-59 j:
Kaukasiërs
>41% voor vrouwen, >29% voor mannen

Aziaten
>41% voor vrouwen >29% voor mannen

Afro-Amerikanen
>39% voor vrouwen, >27% voor mannen

60-79j:
Kaukasiërs
>43% voor vrouwen, >31% voor mannen

 Aziaten
>41% voor vrouwen, >29% voor mannen

Afro-Amerikanen
>41% voor vrouwen, >29% voor mannen

Meervoudig regressiemodel met vetmassa (kg) als uitkomstvariabele en BMI, geslacht, leeftijd en etniciteit als voorspellende variabelen

 

Aziatisch, Afro-Amerikaans, Kaukasisch, Volwassenen

 

162613

>38% voor vrouwen
>27% voor mannen

Percentage lichaamsvet groter dan de seksespecifieke mediaan

 

Hispanic en niet-Hispanic blank, ouderen

 

808

14

>37%voor vrouwen

>30% voor mannen

Hoogste geslachtsspecifieke kwintiel

 

Aziatisch, ≥65j

 

1731

15

>41% voor vrouwen
>27% voor mannen

> 60e percentiel lichaamsvet van de onderzoekspopulatie

 

Kaukasisch, ≥60j

 

992

16

>43% voor vrouwen

2 hoogste kwintielen van de onderzoekspopulatie

 

Kaukasisch, vrouwen, 67-78j

 

167

17

>41% voor vrouwen
>30% voor mannen

2 hoogste kwintielen van de onderzoekspopulatie

 

Kaukasisch, 65-92j

 

2747

18

>20% voor mannen

>32% voor  vrouwen

2 hoogste kwintielen van de jonge referentiegroep

 

Aziatisch, 20-88j

 

591

19

>26% voor mannen

>37% voor vrouwen

2 hoogste kwintielen van de onderzoekspopulatie

 

Aziatisch, ≥40j

 

309

20

>25% voor mannen

>32% voor vrouwen

Deskundigenadvies van de Amerikaanse Vereniging voor Bariatrische Chirurgie

 

/

/

21

Relatieve vetmassa (afgeleid uit de verhouding van lengte tot middelomtrek)

≥40% voor vrouwen

≥30% voor mannen

Meervoudig regressiemodel met vetmassa (kg) als uitkomstvariabele en BMI, opleidingsniveau, roken, geslacht en etniciteit als voorspellende variabelen

 

Gemengde etniciteit, ≥20j

 

31008

22

Hoogste twee kwintielen:
36 ± 4% voor vrouwen
21 ± 3% voor mannen

Hoogste twee kwintielen van vetmassa (%) geschat met voorspellende vergelijking inclusief middelomtrek, heupomtrek, triceps huidplooi en geslacht

(14)

Gemengde etniciteit (niet-Hispanic blank, niet-Hispanic zwart, Mexicaanse Amerikanen), ≥70j

 

2917

 

23

Skeletspiermassa (SSM) / gewicht (W) (BIA of DXA)

Parameter

Afkapwaarden

Methode

Groepskenmerken

Referenties

Skeletspiermassa (SSM) / gewicht (W) (BIA of DXA)

Klasse I Sarcopenie (1-2 SD):
32-37% voor mannen
22,1-28% voor vrouwen;
Klasse II  Sarcopenie (< 2 SD):
<32% voor mannen
<22% voor vrouwen

Klasse I: SMM/W  within -1 to -2 SD of young adult values

Klasse II: SMM/W  -2 SD van jongvolwassen waarden

 

Gemengde etniciteit, 18-39j

 

24

 

Klasse i Sarcopenie (1-2 SD):
43-38% voor mannen
36-32% voor vrouwen;

Klasse II Sarcopenie (< 2 SD):
<38% voor mannen
<32% voor vrouwen

Klasse I: SMM/W  binnen -1 tot -2 SD van jongvolwassen waarden

 

Klasse II: SMM/W  -2 SD van jongvolwassen waarden

Aziatisch, ≥40j

 

20

 

 

Klasse I Sarcopenie (1-2 SD): 27-23% voor vrouwen
Klasse II Sarcopenie (< 2 SD): <23% voor vrouwen

Klasse I: SMM/W  binnen -1 tot -2 SD van jongvolwassen waarden

 

Klasse II: SMM/W  -2 SD van jongvolwassen waarden

 

Kaukasisch, vrouwen, 20-50j

 

17

 

Appendiculaire skeletspiermassa / gewicht (DXA)

Parameter

Afkapwaarden

Methode

Groepskenmerken

Groepsgroottte

Referenties

Appendiculaire skeletspiermassa / gewicht (DXA)

<30% voor mannen
<25% voor vrouwen

1 SD onder het seksespecifieke gemiddelde voor jongvolwassenen

 

Aziatisch, gemiddelde leeftijd 28,4 ± 3,1 en 26,3 ± 2,6

 

70 (RG)

25

 

<30% mannen
 <21% vrouwen

1 SD onder het gemiddelde van een jonge populatie referentiegroep

 

Aziatisch, ≥ 40j

10118

 

26

 

<31% voor mannen
<24% voor vrouwen

1 SD onder het gemiddelde van een gezonde jonge referentiegroep

 

Aziatisch, ≥ 65j

3483

27

 

 

< 26% voor mannen
< 19% voor vrouwen

2 SD onder het gemiddelde van een gezonde jonge referentiegroep

 

Gemengde etniciteit (niet-Hispanic blank, niet-Hispanic zwart, Hispanic, “andere”), ≥ 60j

 

4984

 

28

 

 

<30% voor mannen
<24% voor vrouwen

1 SD onder het gemiddelde van een gezonde jonge

referentiegroep

Aziatisch, ≥ 20j

 

 

 

11521

29

 

 

< 33% voor mannen
< 26% voor vrouwen

1 SD onder het gemiddelde van een gezonde jonge referentiegroep

 

Aziatisch, ≥ 60j

 

 

2943

30

 

 

< 30% voor mannen
< 23% voor vrouwen

2 SD onder het gemiddelde van een gezonde jonge referentiegroep

 

Aziatisch, ≥60j

 

 

2221

31

 

 

<31% voor mannen
<25% voor vrouwen

1 SD onder het gemiddelde van een gezonde jonge referentiegroep

Aziatisch, ≥40j

 

 

3320

32

 

 

<32% voor mannen
<26% voor vrouwen

Klasse I:  binnen -1 tot -2 SD van de gezonde jonge referentiegroep volwassen waarden

 

Klasse II:  2 SD onder het gemiddelde van de gezonde jongvolwassen waarden

 

Aziatisch, ≥20j

 

 

10485

33

 

 

<30% voor mannen
< 23% voor vrouwen

2 SD onder het gemiddelde van een gezonde jonge referentiegroep

 

Aziatisch, ≥50j

 

 

3169

34

 

< 27% voor mannen
< 21% voor vrouwen

2 SD onder het gemiddelde van de jonge referentiegroep

 

Aziatisch, ≥50j

 

2893

35

 

 

< 32 voor mannen
< 26% voor vrouwen

2 SD onder het gemiddelde van de jonge referentiegroep

 

 

Aziatisch, ≥20j

 

 

15132

36

 

 

< 44% voor mannen
< 52 % voor vrouwen

2 SD onder het gemiddelde van de jonge referentiegroep

 

 

Aziatisch, ≥60j

 

 

1433

37

 

 

< 28% voor mannen
< 24% voor vrouwen

2 SD onder het gemiddelde van de jonge referentiegroep

 

 

Kaukasisch, 18-65j

 

727

38

 

Literatuur

 1. Dodds RM, Syddall HE, Cooper R, Benzeval M, Deary IJ, Dennison EM, et al. Grip strength across the life course: normative data from twelve British studies. PLoS One 2014 Dec 4;9(12):e113637. https://doi.org/10.1371/pone.0113637.
 2. Bhasin S, Travison TG, Manini TM, Patel S, Pencina KM, Fielding RA, et al. Sarcopenia definition: the position statements of the sarcopenia definition and outcomes consortium. J Am Geriatr Soc 2020 Jul;68(7):1410e8. https://doi.org/10.1111/jgs.16372 .
 3. Patel SM, Duchowny KA, Kiel DP, Correa-de-Araujo R, Fielding RA, Travison T, et al. Sarcopenia definition & outcomes consortium defined low grip strength in two cross-sectional, population-based cohorts. J Am Geriatr Soc 2020 Jul;68(7):1438e44. https://doi.org/10.1111/jgs.16419 .
 4. Lauretani F, Russo CR, Bandinelli S, Bartali B, Cavazzini C, Di Iorio A, et al. Age-associated changes in skeletal muscles and their effect on mobility: an operational diagnosis of sarcopenia. J Appl Physiol 1985;95(5):1851e60. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00246.2003. 2003 Nov .
 5. Studenski SA, Peters KW, Alley DE, Cawthon PM, McLean RR, Harris TB, et al. The FNIH sarcopenia project: rationale, study description, conference recommendations, and final estimates. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2014 May;69(5):547e58. https://doi.org/10.1093/gerona/glu010 
 6. Chen LK, Woo J, Assantachai P, Auyeung TW, Chou MY, Iijima K, et al. Asian working group voor sarcopenia: 2019 consensus update on sarcopenia diagnosis and treatment. J Am Med Dir Assoc 2020 Mar;21(3):300e307.e2. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2019.12.012 .
 7. Auyeung TW, Arai H, Chen LK, Woo J. Letter to the editor: normative data of handgrip strength in 26344 older adults – a pooled dataset from eight cohorts in Asia. J Nutr Health Aging 2020;24(1):125e6. https://doi.org/1007/s12603-019-1287-6 .
 8. Spruit MA, Sillen MJ, Groenen MT, Wouters EF, Franssen FM. New normative values voor handgrip strength: results from the UK Biobank. J Am Med Dir Assoc 2013 Oct;14(10):775. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2013.06.013. e5-11 .
 9. Assantachai P, Muangpaisan W, Intalapaporn S, Sitthichai K, Udompunturak S. Cut-off points of quadriceps strength, declines and relationships of sarcopenia-related variables among Thai community-dwelling older adults. Geriatr Gerontol Int 2014 Feb;14(Suppl 1):61e8. https://doi.org/10.1111/ggi.12207 .
 10. Martien S, Delecluse C, Boen F, Seghers J, Pelssers J, Van Hoecke AS, et al. Is knee extension strength a better predictor of functional pervoormance than handgrip strength among older adults in three different settings? Arch Gerontol Geriatr 2015 Mar-Apr;60(2):252e8. https://doi.org/10.1016/j.archger.2014.11.010 .
 11. Cesari M, Kritchevsky SB, Newman AB, Simonsick EM, Harris TB, Penninx BW, et al. Health, aging and body composition study. Added value of physical pervoormance measures in predicting adverse health-related events: results from the health, aging and body composition study. J Am Geriatr Soc 2009 Feb;57(2):251e9. https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2008.02126.x .
 12. Rikli RE, Jones CJ. Development and validation of criterion-referenced clinically relevant fitness standards voor maintaining physical independence in later years. Gerontol 2013 Apr;53(2):255e67. https://doi.org/10.1093/geront/gns071 .
 13. Gallagher D, Heymsfield SB, Heo M, Jebb SA, Murgatroyd PR, Sakamoto Y. Healthy percentage body fat ranges: an approach voor developing guide based on body mass index. Am J Clin Nutr 2000 Sep;72(3):694e701. https://doi.org/10.1093/ajcn/72.3.694 .
 14. Baumgartner RN, Koehler KM, Gallagher D, Romero L, Heymsfield SB, Ross RR, et al. Epidemiology of sarcopenia among the elderly in New Mexico. Am J Epidemiol 1998 Apr 15;147(8):755e63. https://doi.org/10.1093/oxvoordjournals.aje.a009520 . Erratum in: Am J Epidemiol 1999 Jun 15;149(12):1161.
 15. Ishii S, Chang C, Tanaka T, Kuroda A, Tsuji T, Akishita M, et al. The association between sarcopenic obesity and depressive symptoms in older Japanese adults. PLoS One 2016 Sep 14;11(9):e0162898. https://doi.org/10.1371/pone.0162898 .
 16. Bahat G, Kilic C, Topcu Y, Aydin K, Karan MA. Fat percentage cutoff values to define obesity and prevalence of sarcopenic obesity in community-dwelling older adults in Turkey. Aging Male 2020 Dec;23(5):477e82. https://doi.org/10.1080/13685538.2018.1530208.
 17. Zoico E, Di Francesco V, Guralnik JM, Mazzali G, Bortolani A, Guariento S, et al. Physical disability and muscular strength in relation to obesity and different body composition indexes in a sample of healthy elderly women. Int J Obes Relat Metab Disord 2004 Feb;28(2):234e41. https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0802552 .
 18. Pedrero-Chamizo R, Gomez-Cabello A, Melendez A, Vila-Maldonado S, Espino L, et al. Higher levels of physical fitness are associated with a reduced risk of suffering sarcopenic obesity and better perceived health among the elderly: the EXERNET multi-center study. J Nutr Health Aging 2015 Feb;19(2):211e7. https://doi.org/10.1007/s12603-014-0530-4 .
 19. Kim TN, Yang SJ, Yoo HJ, Lim KI, Kang HJ, Song W, et al. Prevalence of sarcopenia and sarcopenic obesity in Korean adults: the Korean sarcopenic obesity study. Int J Obes 2009 Aug;33(8):885e92. https://doi.org/10.1038/ijo.2009.130 .
 20. Lee J, Hong YP, Shin HJ, Lee W. Associations of sarcopenia and sarcopenic obesity with metabolic syndrome considering both muscle mass and muscle strength. J Prev Med Publ Health 2016 Jan;49(1):35e44. https://doi.org/10.3961/jpmph.15.055 .
 21. Seger JC, Horn DB, Westman EC, Lindquist R, Scinta W, Richardson LA, et al. American society of bariatric physicians obesity algorithm: adult adiposity evaluation and treatment. 2013. www.obesityalgorithm.org
 22. Woolcott OO, Bergman RN. Defining cut-offs to diagnose obesity using the relative fat mass (RFM): association with mortality in NHANES 1999-2014. Int J Obes 2020 Jun;44(6):1301e10. https://doi.org/10.1038/s41366-019-0516-8 .
 23. Davison KK, Voord ES, Cogswell ME, Dietz WH. Percentage of body fat and body mass index are associated with mobility limitations in people aged 70 and older from NHANES III. J Am Geriatr Soc 2002 Nov;50(11):1802e9. https://doi.org/10.1046/j.1532-5415.2002.50508.x .
 24. Janssen I, Heymsfield SB, Ross R. Low relative skeletal muscle mass (sarcopenia) in older persons is associated with functional impairment and physical disability. J Am Geriatr Soc 2002 May;50(5):889e96. https://doi.org/10.1046/j.1532-5415.2002.50216.x .
 25. Lim S, Kim JH, Yoon JW, Kang SM, Choi SH, Park YJ, et al. Sarcopenic obesity: prevalence and association with metabolic syndrome in the Korean Longitudinal Study on Health and Aging (KLoSHA). Diabetes Care 2010 Jul;33(7): 1652e4. https://doi.org/10.2337/dc10-0107.
 26. An KO, Kim J. Association of sarcopenia and obesity with multimorbidity in Korean adults: a nationwide cross-sectional study. J Am Med Dir Assoc 2016 Oct 1;17(10):960.e1e7. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2016.07.005.
 27. Baek SJ, Nam GE, Han KD, Choi SW, Jung SW, Bok AR, et al. Sarcopenia and sarcopenic obesity and their association with dyslipidemia in Korean elderly men: the 2008-2010 Korea National Health and Nutrition Examination Survey. J Endocrinol Invest 2014;37(3):247e60. https://doi.org/10.1007/s40618-013-0011-3.
 28. Batsis JA, Barre LK, Mackenzie TA, Pratt SI, Lopez-Jimenez F, Bartels SJ. Variation in the prevalence of sarcopenia and sarcopenic obesity in older adults associated with different research definitions: dual-energy X-ray absorptiometry data from the National Health and Nutrition Examination Survey 1999e2004. J Am Geriatr Soc 2013;61(6):974e80.
 29. Cho Y, Shin SY, Shin MJ. Sarcopenic obesity is associated with lower indicators of psychological health and quality of life in Koreans. Nutr Res 2015;35(5):384e92. https://doi.org/10.1016/j.nutres.2015.04.002.
 30. Chung JY, Kang HT, Lee DC, Lee HR, Lee YJ. Body composition and its association with cardiometabolic risk factors in the elderly: a focus on sarcopenic obesity. Arch Gerontol Geriatr 2013;56:270e8.
 31. Hwang B, Lim JY, Lee J, Choi NK, Ahn YO, Park BJ. Prevalence rate and associated factors of sarcopenic obesity in Korean elderly population. J Kor Med Sci 2012;27(7):748e55. https://doi.org/10.3346/jkms.2012.27.7.748.
 32. Kim JH, Cho JJ, Park YS. Relationship between sarcopenic obesity and cardiovascular disease risk as estimated by the Framingham risk score. J Kor Med Sci 2015 Mar;30(3):264e71. https://doi.org/10.3346/jkms.2015.30.3.264.
 33. Kim YS, Lee Y, Chung YS, Lee DJ, Joo NS, Hong D, et al. Prevalence of sarcopenia and sarcopenic obesity in the Korean population based on the fourth Korean national health and nutritional examination surveys. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2012;67(10):1107e13. https://doi.org/10.1093/gerona/gls071.
 34. Kim MK, Baek KH, Song KH, Il Kang M, Park CY, Lee WY, et al. Vitamin D deficiency is associated with sarcopenia in older Koreans, regardless of obesity: the fourth Korea national health and nutrition examination surveys (KNHANES IV) 2009. J Clin Endocrinol Metab 2011 Oct;96(10):3250e6. https://doi.org/10.1210/jc.2011-1602.
 35. Lee S, Kim TN, Kim SH. Sarcopenic obesity is more closely associated with knee osteoarthritis than is nonsarcopenic obesity: a cross-sectional study. Arthritis Rheum 2012;64(12):3947e54. https://doi.org/10.1002/art.37696.
 36. Lee YH, Jung KS, Kim SU, Yoon HJ, Yun YJ, Lee BW, et al. Sarcopaenia is associated with NAFLD independently of obesity and insulin resistance: nationwide surveys (KNHANES 2008e2011). J Hepatol 2015;63(2):486e93. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2015.02.051.
 37. Oh C, Jho S, No JK, Kim HS. Body composition changes were related to nutrient intakes in elderly men but elderly women had a higher prevalence of sarcopenic obesity in a population of Korean adults. Nutr Res 2015;35(1): 1e6. https://doi.org/10.1016/j.nutres.2014.07.018.
 38. Poggiogalle E, Lubrano C, Sergi G, Coin A, Gnessi L, Mariani S, et al. Sarcopenic obesity and metabolic syndrome in adult Caucasian subjects. J Nutr Health Aging 2016;20(9):958e63. https://doi.org/10.1007/s12603-015-0638-1 .