2Do – Leefstijlaanpak voor ouderen met type 2 Diabetes en Obesitas

De leefstijlaanpak 2Do is een 13 weken durende multidisciplinaire leefstijlaanpak voor ouderen (55-plus) met obesitas en/of diabetes type 2 of verminderde glucosetolerantie. Na de eerste 13 intensieve weken is er een behoudsfase van 9 maanden.

2Do is gericht op het behoud van spiermassa tijdens afvallen en combineert intensieve voedingsbegeleiding (energiebeperkt met extra aandacht voor eiwit) met een intensieve (kracht)training. De leefstijlinterventie wordt uitgevoerd door een team van professionals: diëtist, personal trainer of fysiotherapeut, huisarts en praktijkondersteuner. De focus is op duurzame gedragsverandering op gebied van voeding, beweging, slaap, stress & ontspanning.

Doelgroep en verwijzing

Het 2Do-programma is opgezet voor volwassenen en ouderen

  • in de leeftijd van 55 tot 85 jaar
  • met overgewicht BMI > 25 kg/m² of obesitas BMI > 30 kg/m²
  • en/of diabetes mellitus type 2 of pre-diabetes
  • met voldoende motivatie om een intensief leefstijltraject te doorlopen (ter beoordeling van verwijzer en uitvoerder)
  • die kunnen deelnemen aan een (kracht)trainingsprogramma (controle door middel van PAR-Q vragenlijst en doorverwijzing van huisarts)

Deelnemers kunnen zich via verschillende manieren aanmelden voor de interventie. Meestal gebeurt dit na verwijzing van een huisarts of praktijkondersteuner. Er is voorafgaand aan en tijdens het 2Do programma nauw contact met de huisarts/praktijkondersteuner van de cliënten over medicatiegebruik en contra-indicaties om intensief te sporten.

2Do in de media

Lees hier de ervaringen van Diëtist Glenn van Goozen van Dietheek, bootcamptrainer Jeffrey Schuiten van Bootcamp4all en fysiotherapeut Ronald Weijman van Fysioexperts uit Zoetermeer.

Doel 2Do

Het doel van 2Do is het realiseren van verlies van vetmassa met behoud van spiermassa, verbetering van de glucoseregulatie, en verbetering van de kwaliteit van leven van de deelnemers, via het in gang zetten van blijvende gedragsverandering op gebied van voeding, beweging, slaap en de balans tussen spanning en ontspanning.

Geef je op voor de train the trainer cursus!

Op 24 november 2022  verzorgden Robert Memelink en Luke Boerdijk een webinar voor diëtisten over het  waarom, hoe en wat van de 2Do leefstijlaanpak.

Inhoud 2Do

De leefstijlinterventie 2Do bestaat uit de volgende onderdelen in een periode van 13 weken:

  • 1 intakegesprek (45 minuten)
  • 5 individuele gesprekken (2 x 30 minuten & 3 x 15 minuten)
  • 6 groepsbijeenkomsten (1 uur per sessie)
  • 2 à 3 intensieve krachttraining sessies per week (1 uur per sessie) 

De individuele- en groepsbijeenkomsten wisselen elkaar elke week af. De interventie begint met een intakegesprek waarna de deelnemers vervolgens elke week een bijeenkomst hebben (individueel of gezamenlijk). De totale, declarabele behandeltijd per cliënt is 3 uur.

Voor elke groepsbijeenkomsten is een voorbereidingsopdracht voor de deelnemers om het belang te vergroten. Daarnaast is aansluitend voor het individuele gesprek een grotere voorbereidingsopdracht waarbij de deelnemers reflecteren op hun eigen situatie. Tijdens het individuele gesprek wordt er gekeken naar barrières en mogelijkheden. Thema’s die aan bod komen zijn: introductie, kennismaking, verwachtingsmanagement, gedragsverandering, voeding (inclusief alcohol & roken), voeding & gerontologie, bewegen, bewegen & gerontologie, pijn tijdens bewegen, slaap, slaap & gerontologie, stress, ontspanning en terugvalpreventie.

De 2Do interventie wordt uitgevoerd door een 2Do team, bestaande uit een diëtist, personal trainer of fysiotherapeut, praktijk ondersteunend hulpverlener en/of huisarts.

Partner in ontwikkeling en onderzoek

Veel gestelde vragen

In onze eerstelijnspraktijk heeft nog niemand de opleiding tot GLI/leefstijlcoach gevolgd. Is dit een voorwaarde om als diëtist of fysiotherapeut aan de slag te gaan met de 2Do leefstijlaanpak?

Zowel de fysiotherapeut als de diëtist hoeft geen leefstijlcoach te zijn. De diëtist moet wel HBO-gecertificeerd en in het kwaliteitsregister geregistreerd zijn. Dit is nodig om de coachingsessies (180 minuten per deelnemer) vergoed te krijgen.

Hoe is de vergoeding geregeld?

De interventie is zo ontwikkeld dat de individuele- en groepsbijeenkomsten, gegeven door de diëtist, passen binnen de vergoeding uit de basisverzekering. Per kalenderjaar wordt er 180 minuten dieetadvies vergoed voor mensen met overgewicht. Voor mensen met diabetes mellitus type 2 kan dit uitgebreid worden naar 240 minuten.

Door de 180 minuten van de 12 deelnemers te combineren past de behandeling door de dietist van dit het 13 weken durende programma in de vergoeding uit de basisverzekering: Voor 1 groepsbijeenkomst (1 uur), wordt er per deelnemer 5 minuten gefactureerd (12 x 5 = 60 minuten). De interventie bestaat uit 6 groepsbijeenkomsten, in totaal dus 6 x 5 =30 minuten per deelnemer. Er blijft dan 150 minuten per persoon over voor individuele behandeling door de diëtist.

Het beweeggedeelte wordt helaas niet vergoed voor deze doelgroep. Het is dus aan de fysiotherapiepraktijk/sportcentrum zelf om een geschikte prijs op te stellen voor deze groepstraining. De bedragen die gehanteerd varieren tussen de 25,- en de 40,- per maand, per persoon.

Publicaties

Effect of an Enriched Protein Drink on Muscle Mass and Glycemic Control during Combined Lifestyle Intervention in Older Adults with Obesity and Type 2 Diabetes: A Double-Blind RCT, Nutrients 2021

Oudere diabetespatiënten vallen af mét behoud van spiermassa, NTVD 2021

Uitgevoerd door