2Do – Leefstijlaanpak voor ouderen met type 2 Diabetes en Obesitas

De leefstijlaanpak 2Do is een 13 weken durende multidisciplinaire leefstijlaanpak voor ouderen (55-plus) met obesitas en/of diabetes type 2 of verminderde glucosetolerantie.

2Do is gericht op het behoud van spiermassa tijdens afvallen en combineert intensieve voedingsbegeleiding (energiebeperkt met extra aandacht voor eiwit) met een intensieve (kracht)training. De leefstijlaanpak wordt uitgevoerd door een team van professionals: diëtist, personal trainer/ fysiotherapeut/ leefstijlcoach, huisarts en praktijkondersteuner. De focus is op duurzame gedragsverandering op gebied van voeding, beweging, slaap, stress & ontspanning.

 

Doelgroep en verwijzing

De volgende inclusiecriteria gelden voor het 2DO-programma:

 • Leeftijd tussen de 55 en 85 jaar
 • Met overgewicht BMI > 25 kg/m2 of obesitas BMI > 30 kg/m2
 • En/of diabetes mellitus type 2 of pre-diabetes
 • Voldoende motivatie om het complete 2Do-programma te doorlopen (ter beoordeling van verwijzer en uitvoerder)
 • Moet kunnen deelnemen aan een intensief krachttrainingsprogramma (controle door middel van PAR-Q vragenlijst en doorverwijzing van een huisarts).

Deelnemers kunnen via verschillende manieren zichzelf inschrijven bij de interventie. Meestal gebeurt dit na verwijzing van een huisarts of praktijkondersteuner (POH-er) van een huisarts. Er is tijdens het 2Do programma nauw contact met de huisarts/POH-er van de cliënten over bijvoorbeeld het medicatiegebruik en contra-indicaties om intensief te sporten.

Gebruik de 2Do leefstijlaanpak in je praktijk en volg de train the trainer cursus!

Doelen 2Do

De hoofddoelen van de leefstijlaanpak 2Do zijn:

 • Deelnemers hebben na de aanpak een gezond voedingspatroon dat voldoet aan de Schijf van Vijf, deelnemers met diabetes type 2 hebben na de aanpak een gezond voedingspatroon dat voldoet aan de NDF- richtlijn 2020.
 • Na de aanpak handhaven deelnemers een adequate eiwitinname van 1,0-1,2 g/kg lichaamsgewicht.
 • Deelnemers realiseren na de aanpak een eiwitinname van 25-30 gram bij elk van de drie hoofdmaaltijden (ontbijt, lunch en diner).
 • Deelnemers voldoen na deelname aan de beweegrichtlijnen voor ouderen uit 2017.
 • De kwaliteit van slaap van de deelnemers is na de aanpak toegenomen.
 • De deelnemers hanteren na de aanpak een betere balans tussen spanning en ontspanning in het dagelijkse leven.

Inhoud 2Do

De leefstijlaanpak 2Do bestaat uit de volgende onderdelen in een periode van 13 weken:

 • 1 intakegesprek (45 minuten)
 • 5 individuele gesprekken (2 x 30 minuten & 3 x 15 minuten)
 • 6 groepsbijeenkomsten (elk 1 uur)
 • 2 à 3 intensieve krachttraining sessies per week (1 uur per sessie)

 

De individuele bijeenkomsten en groepsbijeenkomsten wisselen elkaar elke week af beginnend met een intakegesprek waarbij de deelnemers elke week een bijeenkomst hebben (individueel of gezamenlijk). De totale, declarabele behandeltijd per cliënt is 3 uur.

Voor elke groepsbijeenkomsten is een voorbereidingsopdracht voor de deelnemers om het belang te vergroten. Daarnaast is aansluitend voor het individuele gesprek een grotere voorbereidingsopdracht waarbij de deelnemers kijken naar hun eigen situatie. Tijdens het individuele gesprek wordt gekeken naar de barrières en mogelijkheden. Thema’s die aan bod komen zijn: introductie, kennismaking, verwachtingsmanagement, gedragsverandering, voeding (inclusief alcohol & roken), voeding & gerontologie, bewegen, bewegen & gerontologie, pijn tijdens bewegen, slaap, slaap & gerontologie, stress, ontspanning en terugvalpreventie.

De 2Do interventie wordt uitgevoerd een een geschoold team, bestaande uit een diëtist, personal trainer/ leefstijlcoach/ fysiotherapeut en een praktijk ondersteunend hulpverlener en/of huisarts.

Veel gestelde vragen

In onze eerstelijnspraktijk heeft nog niemand de opleiding tot GLI/leefstijlcoach gevolgd. Is dit een voorwaarde om als diëtist of fysiotherapeut aan de slag te gaan met de 2Do leefstijlaanpak?

Zowel de fysiotherapeut als de diëtist hoeft geen leefstijlcoach te zijn. De diëtist moet wel HBO-gecertificeerd en in het kwaliteitsregister geregistreerd zijn. Dit is nodig om de coachingsessies (180 minuten per deelnemer) vergoed te krijgen.

Hoe is de vergoeding geregeld?

De interventie is zo ontwikkeld dat de individuele- en groepsbijeenkomsten, gegeven door de diëtist, passen binnen de vergoeding uit de basisverzekering. Per kalenderjaar wordt er 180 minuten dieetadvies vergoed voor mensen met overgewicht. Voor mensen met diabetes mellitus type 2 kan dit uitgebreid worden naar 240 minuten.

Door de 180 minuten van de 12 deelnemers te combineren past de behandeling door de dietist van dit het 13 weken durende programma in de vergoeding uit de basisverzekering: Voor 1 groepsbijeenkomst (1 uur), wordt er per deelnemer 5 minuten gefactureerd (12 x 5 = 60 minuten). De interventie bestaat uit 6 groepsbijeenkomsten, in totaal dus 6 x 5 =30 minuten per deelnemer. Er blijft dan 150 minuten per persoon over voor individuele behandeling door de diëtist.

Het beweeggedeelte wordt helaas niet vergoed voor deze doelgroep. Het is dus aan de fysiotherapiepraktijk/sportcentrum zelf om een geschikte prijs op te stellen voor deze groepstraining. De bedragen die gehanteerd varieren tussen de 25,- en de 40,- per maand, per persoon.

Publicaties

Effect of an Enriched Protein Drink on Muscle Mass and Glycemic Control during Combined Lifestyle Intervention in Older Adults with Obesity and Type 2 Diabetes: A Double-Blind RCT, Nutrients 2021

Oudere diabetespatiënten vallen af mét behoud van spiermassa, NTVD 2021

Uitgevoerd door